Spång och utsiktstorn vid Grundsjömossarnas Naturreservat.

Euphrasia AB är ett familjeföretag med mångårig erfarenhet av naturvård och naturinformation. Vi levererar helhetslösningar till såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Alla uppdrag utförs med största hänsyn till miljön och på ett långsiktigt hållbart sätt.

Euphrasia AB arbetar med natur- och kulturvård sedan 2005. Vi är starkt engagerade i bevarandet av den biologiska mångfalden och ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta påverkar hela vårt arbetssätt – vi utvärderar varje projekt separat och väljer metoder och material som är så miljövänliga som möjligt. Vi använder exempelvis ek och lärk istället för tryckimpregnerat virke. För att skona känsliga miljöer utför vi mycket av det praktiska arbetet manuellt.

Euphrasia AB stödjer Världsnaturfondens viktiga arbete.

Byggnation av gärdesgård, Ängsö Nationalpark.

Euphrasia AB planerar och utför alla typer av natur- och kulturvårdsåtgärder. Vi har stor erfarenhet av arbete inom känsliga miljöer och mycket av verksamheten sker idag i naturreservat och i andra skyddade områden.

Åtgärderna innefattar bland annat restaureringar av våtmarker och kulturmiljöer genom bete, slåtter, hamling, och gärdsgårdsbyggnation. Euphrasia AB utför också inventeringar, landskapsplanering samt tillsyn och besiktning av skyddade områden.

Vi tar även fram informationsmaterial såsom skyltar och broschyrer, inklusive naturfotografi.

Ny gångbro i ek och lärk, Angarnsjöängens Naturreservat.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet. Euphrasia AB har sitt säte i byn Darsgärde, belägen mellan Rimbo och Norrtälje.

Postadress
Euphrasia AB
Darsgärde byväg 17
762 92 Rimbo

E-post
info@euphrasia.se

Telefon
070-654 20 70

Organisationsnummer
556916-3859